Gyrinus advies & interim

Gyrinus advies & interim is een veelzijdig bureau voor management, visievorming en bestuursadvisering. Het werkt op de terreinen waterbeheer, natuur, landbouw en gebiedsgericht beleid. Gyrinus is het bureau van Rob Hoekstra en is gevestigd in Schrijfhuisje Loenen.


Management

Rob Hoekstra heeft ruime ervaring in het leiden van teams en non-profit organisaties. Want ze bestaan nog: integere interim-managers met oog voor de mensen, de context waarin zij werken en het resultaat. Curriculum Vitae wordt op aanvraag toegezonden. 


Visievorming

Gyrinus begeleidt visievorming bij bedrijven, overheden en non-profitinstellingen. Specialisatie: gebiedsgericht werken in het landelijk gebied. Voor het formuleren van nieuw beleid, samenhang in het werk, project start-ups etc. Met oog voor de kennis en expertise van de teamleden, goede onderlinge sfeer én resultaat.


Bestuursadvisering

Begeleiding van complexe vraagstukken met een bestuurlijke component voor management, gebiedsgericht werken en het samengaan van conflicterende functies. Met een heldere analyse, toegankelijk taalgebruik en een scherpe visie als resultaat. 


Executive search: begeleiding van de werving van management, directies en goed bestuur.Gyrinus is de naam van het schrijvertje of draaikevertje, dat figuren kringelt

op het oppervlak van helder water. Het schrijft verhalen in zijn eigen taal,

in letters en tekens die men op het eerste gezicht niet lezen kan,

maar die duidelijk worden voor wie beter kijkt.